Kom med dine kommentarer til det nye busnet

Mandag den 30. januar præsenterede Økonomiforvaltningen og Movia deres forslag til det nye busnet på et borgermøde for 200 østerbroere. Næste skridt er, at Lokaludvalget på deres møde den 21. februar beslutter et høringssvar til forslaget, og vi vil gerne høre dine kommentarer. Skriv dem her senest den 13. februar, så sender vi dem med.

 

Borgermøde

Østerbro Lokaludvalg havde invitereret Movia og Økonomiforvaltningen til at præsentere forslaget om ændringer af buslinjerne på Østerbro, når det nye busnet træder i kraft fra juli 2019, på et borgermøde i Østerbrohuset mandag den 29. januar.

Der var stor tilslutning til borgermødet, og godt 200 østerbroere var mødt op for at blive klogere på, hvad ændringerne betyder for dem, og for at give deres input.

Der blev stillet mange spørgsmål til de enkelte ruteomlægninger – særligt til nedlæggelse af linje 3A gennem Nordre Frihavnsgade – og ældre og gangbesværede medborgere fik luftet deres bekymringer om afstand til stoppesteder, færre afgange i mindre befærdede områder og de flere skift mellem transportmidler.

Lokaludvalget var overvældet over det store fremmøde, og vi er glade for, at der er så mange østerbroere, der har lyst til at diskutere den kollektive trafik.

Læs hvad Østerbro Avis har skrevet om borgermødet her.

 

Forslag om lokalt busnet i høring

På lokaludvalgsmødet den 21. februar beslutter Lokaludvalget et høringssvar til det nye lokale busnet. Vi sender alle kommentarer, vi har modtaget, med ind til Økonomiforvaltningen. Du kan sende os dine kommentarer senest den 13. februar eller læse mere om det lokale busnet her.